top of page

ИЗДАНИЯ "САРУС"

Издательство.jpg

Наши издания

В разделе «Наши издания» мы размещаем ПДФ-ы книг, которые вышли в печатной версии в результате издательской деятельности общества САРУС. Поскольку книги выходят небольшим тиражом, а средств для повторного тиража нет, мы решили дать возможность читателям сайта познакомиться с нашей издательской продукцией. Тем не менее, печатное издание книги, при условии, что она еще не распродана, можно заказать, связавшить с редакцией по электронной почте: sarusudruga22@gmail.com

Naše publikacije

U rubrici “Naše publikacije” objavljujemo PDF knjige koje su izašle u tiskanom obliku u okviru izdavačke djelatnosti društva SARUS. Budući da se knjige objavljuju u malim nakladama i nema sredstava za drugo izdanje, odlučili smo dati čitateljima portala priliku upoznati se s našom izdavačkom produkcijom. Međutim, tiskano izdanje knjige, pod uvjetom da ga još ima na lageru, može se naručiti, odnosno kontaktirati uredništvo na mail: sarusudruga22@gmail.com

Books.jpg
Katarina Todorcev Hlača Катарина Тодорцева-Хлача
Ako bi to bilo moguće... Если бы это было возможно...
Autor ilustracija: Vladimir Šorohov Автор иллюстраций: Владимир Шорохов Urednica: Eugenija Ćuto Редактор: Евгения Чуто
Prijevod na hrvatski jezik: Viktorija Todorceva Žinić Перевод на хорватский язык: Виктория Тодорцева-Жинич
Lektura i korektura: Eugenija Ćuto – ruski jezik Sanja Radulović – hrvatski jezik Корректура: Евгения Чуто – русский язык Саня Радулович – хорватский язык.
ISBN 978-953-58327-4-4

От автора
Сборник рассказов под названием «Если бы это было возможно...» объединяет тематика, в которой ведущую роль играют различные описания связи технического прогресса и социального устройства общества будущего, причудливые варианты влияния технологий на социум. Героини всех 18 рассказов — женщины (за исключением одной, «заточенной» в теле мужчины), каждая из которых, зайдя в тупик, пытается найти свое место в жизни при помощи необычных технологий и необычных собеседников
Рекламный блок.jpg

Katarina Todorcev Hlača
33 i ½ recepta ruske povijesne kuhinje
Urednica: Viktorija Todorceva Žinić
Fotografi je: Nenad M. Hlača
Recenzentica: Natalija Vorobjova Hržić
Lektorica: Ivana Sabljak
ISBN ISBN 978-953-58327-3-7

Knjiga, koju držite u rukama nije klasična kuharica, tako da onaj tko želi upoznati suvremenu rusku kuhinju možda će biti razočaran, a možda će se ugodno iznenaditi jer klasičnih kuharica već ima popriličan broj, pogotovo na internetu gdje imate čak i snimku cijelog procesa pripreme jela. Ova kuharica je jedinstvena i evo zašto.

bottom of page