top of page
IMG_6254.jpg
IMG_6260.jpg
IMG_6268.jpg
IMG_6276.jpg
IMG_6256.jpg
IMG_6285.jpg
IMG_6290.jpg
IMG_6298.jpg
IMG_6318.jpg
IMG_6295.jpg
IMG_6327.jpg
IMG_6306.jpg
IMG_6323.jpg
IMG_6320.jpg

Je li 20 godina puno ili malo?

 Dvadeset godina nije puno, a i nije ni malo,

Dvadeset godina je tek početak!

 

Takvim riječima voditeljica Vjekoslava Bach započela je svečanu akademiju povodom 20. obljetnice osnutka Nacionalne Zajednice Rusa Hrvatske 11. prosinca u Maloj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Nakon što je uputila pozdrave svim visokim uzvanicima i predstavnicima medija,

voditeljica je ukratko ispričala o nastanku Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske i njenom djelovanju.

Naime, NZRH prva je udruga ruske nacionalne manjine osnovana 2003. godine zahvaljujući vladi Ivice Račana koja je službeno priznala rusku nacionalnu manjinu, koja živi na prostorima bivše Jugoslavije od 1919. godine i dala svoj veliki doprinos razvoju kulture, gospodarstva i sporta nove domovine. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske jamči Rusima, kao i svim ostalim službeno priznatim nacionalnim manjinama pravo na očuvanje svoje kulture, jezika i nacionalnog identiteta što je osnovni zadatak Nacionalne zajednice Rusa u Hrvatskoj. Djelovanje udruge, preko Savjeta za nacionalne manjine, financijski podupire Vlada Republike Hrvatske. 

Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske broji oko 100 članova, a glavni ponos udruge je pjevački zbor “Rjabuniška” koji predstavlja NZRH na mnogim manifestacijama kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina. Nacionalna Zajednica Rusa Hrvatske dobitnik je počasnog priznanja Vlade Republike Hrvatske i Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH.

Obljetnica je praznik na kojem se upućuju čestitke i želje. Prema tradiciji prisutnima se obratio Tibor Varga, predsjednika Savjeta za nacionalne manjine, koji je pozdravio udrugu s jubilejom te naglasio da prema njegovom mišljenu manjine Hrvatske mogu se usporediti s dragocjenom bisernom ogrlicom, a ruska manjina je jedan od ovih prekrasnih bisera. Gospodin Varga je također naglasio da bez obzira što ruska manjina je jedna od malobrojnih, njezino djelovanje baš zbog toga izaziva divljenje i poštovanje, a najbitnije da ona ima dušu i srce što se itekako vidi tijekom svake manifestacije. Predsjednik je posebno obratio pažnju prisutnih na to, što se Savjet za nacionalne manjine ne bavi politikom, te u Hrvatskoj su sve manjine ravnopravne, imaju ista prava i djeluju prema zakonu RH bez obzira na trenutnu političku situaciju. „Politika se mijenja svako malo, a kultura, tradicija i jezik ostaju zauvijek i cilj udruga osigurati njihovo očuvanje i razvitak uz integraciju pripadnika manjina u hrvatsko društvo“, - završio je svoj pozdravni govor gospodin Varga.

Domaćini, predsjednica udruge Anna Mišar i njezina zamjenica Jana Pešić, također su se obratili gostima kratkom pozdravnom riječju. Zahvalili su svima, tko je u okviru svojih mogućnosti pomogao u pripremi i organizaciji ove svečanosti, a posebno Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske i njegovom predsjedniku Tiboru Vargi, te djelatnicima Grada Zagreba koji su omogućili da se ova svečanost održi u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski.

Aktualni čelnici udruge srdačno su zahvalili prvom predsjedniku NZRH Jevgeniju Jaluninu, njegovoj tadašnjoj zamjenici Galini Kovačević, danas predstavnici ruske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, te prvoj tajnici Tatjani Bušmakovoj bez čije vizije i zalaganja udruga danas ne bi postojala.

„Mi smo jedna obitelj, a u svakoj obitelji ima i nesuglasica i različitih gledišta, a i različitih načina ih rješenja. Ali zajednički mi postižemo rezultate, nastojimo pomoći svim našim sunarodnjacima kako bi se socijalizirali u novoj okolini, ovdje, u Hrvatskoj, daleko od domovine“, - naglasili su Anna Mišar i Jana Pešić.

Povodom 20. obljetnice postojanja, udruga je pripremila koncert ruske glazbe, plesa i pjesme, koji je rezultat zajedničkog rada i uloženog truda.

Koncertni program otvorio je česti gost na svim manifestacijama ruske nacionalne manjine u Hrvatskoj - Andrej Galickij.

Pozdraviti udrugu s 20. godišnjicom rada došla je Dječja plesna skupina „Brodski leptirići“ pod vodstvom koreografkinje Olge Dalipi.

Ruska je glazba nezamisliva bez romanse. Najljepše romanse svih vremena ruskih autora otpjevali su Katarina Evseev, Kristina Strinić, Šimun Kuvač i Jakov Kalajžić - učenici Glazbene škole Zlatka Balokovića, pod vodstvom profesorice Arijane Gigliani Philipp, koji svake godine nastupaju na Večeri ruske klasične glazbe u organizaciji Nacionalne zajednica Rusa Hrvatske.

U nastavku programa nastupila je posebna gošća iz Slovenije Guzelj Abubekjarova, dobitnica je nagrada europskih natjecanja i vokalnih festivala u Los Angelesu i Londonu.

Sljedeća izvođačica bila je Elizabeta Srpak, solistica je pjevačke skupine „Kalinka“ koja djeluje u sklopu istoimene udruge ruskog govornog područja u Međimurju.

Osobito zajednica je ponosna na zbor „Rjabinuška”, koji vodi naša prekrasna Sandra Gučić i u kojem pjevaju ne samo Rusi, već i njihovi prijatelji - ljubitelji ruske kulture i glazbe. Zbor „Rjabinuška“ djeluje u sklopu Nacionalne zajednice Rusa Hrvatske i osnovan je iste godine što i udruga.

Kao poseban bonus koncertne programe na pozornici Male dvorane nastupili su dva dueta: Guzelj Abubekjarova i Andrey Galitski, te Nelea Mišić i Olga Lykova.

Kako bi se oprostili na radosnoj noti, na scenu su pozvani svi izvođači s poznatom ruskom pjesmom „Kalinka“, a gosti su bili voljni da se njima pridruže.

Da praznik bude potpun u predvorju Male dvorane postavljena je izložba majstorica primijenjene umjetnosti iz udruge „Ruski dom Pula“ Jelizavete Semičastnova, Marina Krivičić, Olga Sleznova, Svjetlana Bilota i Tatjana Sokolova. Izložba je s velikim uspjehom održana u tri grada Hrvatske, a ovom prilikom nju su mogli razgledati stanovnici i gosti grada Zagreba.

Izložbu broševa i naušnica je pripremila Olga Lykova iz Zagreba.

Članovi udruge i njihovi gosti druženje su nastavili u opuštenoj atmosferi restorana „Matis“ gdje su uvijek dobrodošli. Uz pratnju omiljenog Andreja Galickog kojem su se pridružili na bini Guzelj Abubekjarova i Neleja Mišić, gosti su do kasnih večernjih sati uživali u glazbi, plesu i slasnim zalogajima.

 

Двадцать лет — это много или мало?

Двадцать лет – это не много, но и не мало.

Двадцать лет — это только начало!

 

Этими словами ведущая Виктория Бах открыла торжественную академию по случаю 20-летия основания Национальной русской общины Хорватии 11 декабря в Малом концертном зале Ватрослава Лисинского. Поприветствовав всех высокопоставленных гостей и представителей СМИ, ведущая кратко рассказала о создании Национальной русской общины Хорватии и её деятельности.

НЗРХ – первое объединение, основанное в 2003 году благодаря правительству Ивицы Рачана, которое официально признало русское национальное меньшинство, проживающее на территории бывшей Югославии с 1919 года и внёсшее большой вклад в развитие культуры, экономики и спорта сначала Югославии, а затем и Хорватии. Конституционный закон о правах национальных меньшинств Республики Хорватия гарантирует русским, как и всем другим официально признанным национальным меньшинствам, право на сохранение своей культуры, языка и национальной идентичности. Это является основной задачей русской общины Хорватии, деятельность которой посредством Совета национальных меньшинств финансирует правительство Республики Хорватия.

Национальная русская община насчитывает около 100 членов, а главной гордостью общества является хор «Рябинушка», который представляет НЗРХ на многих манифестациях культурного творчества национальных меньшинств. Национальная русская община Хорватии награждена почётными грамотами Правительства Республики Хорватия и Совета по делам национальных меньшинств при Правительстве Республики Хорватия.

Юбилей – праздник, когда в адрес юбиляра звучат поздравления и пожелания. По традиции к собравшимся обратился Тибор Варга, председатель Совета по делам национальных меньшинств, который поздравил общество с юбилеем и подчеркнул, что, по его мнению, меньшинства Хорватии можно сравнить с драгоценным жемчужным ожерельем, а русское меньшинство – одна из прекрасных жемчужин в этом ожерелье. Господин Варга также подчеркнул, что несмотря на то, что русское меньшинство является одним из немногочисленных, его деятельность вызывает восхищение и уважение, а главное, что у него есть душа и сердце, что хорошо видно при организации всех манифестаций. Он особо обратил внимание присутствующих на то, что Совет по делам национальных меньшинств не занимается политикой. В Хорватии все меньшинства равны, имеют одинаковые права, живут и работают в соответствии с законами Республики Хорватия, независимо от текущей политической ситуации. «Политика время от времени меняется, но культура, традиции и язык остаются навсегда, и цель организации – обеспечить их сохранение и развитие наряду с интеграцией представителей меньшинств в хорватское общество», – завершил свою приветственную речь господин Варга.

С короткой приветственной речью к гостям обратились и хозяева – председатель общества Анна Мишар и её заместительница Яна Пешич. Они поблагодарили всех, кто в пределах своих возможностей помогал в подготовке и организации торжественной академии. Особые слова благодарности адресовали Совету по делам национальных меньшинств Республики Хорватия и его председателю Тибору Варга, а также работникам мэрии города Загреба, благодаря которым общество смогло организовать свой юбилей в Малом зале центра Ватрослава Лисинского.

Актуальные руководители общества тепло поблагодарили первого председателя НЗРХ Евгения Ялунина, его заместительницу Галину Ковачевич - сегодня представительницу русского национального меньшинства в городе Загребе, и первого секретаря Татьяну Бушмакову, без чьих идей и усилий по её осуществлению общество бы не существовало.

«Мы одна семья, а в каждой семье есть разногласия, разные точки зрения и разные способы их решения. Но вместе мы добиваемся результатов, стараемся помочь всем нашим соотечественникам социализироваться в новой среде, здесь, в Хорватии, вдали от родины", - подчеркнули Анна Мишар и Яна Пешич.

К 20-летию своего существования объединение подготовило концерт с обширной программой, в которую вошли танцевальные номера, индивидуальное и хоровое музыкальное исполнение русских песен. 

В дополнение к празднику в холле Малого зала были представлены выставки работ мастеров прикладного искусства из объединения «Русский дом Пула» Елизаветы Семичастновой, Марины Кривичич, Ольги Слезновой, Светланы Билота и Татьяны Соколовой, а также Ольги Лыковой из Загреба. Выставка с большим успехом прошла в трёх хорватских городах, а по случаю 20 годовщины НЗРХ её смогли увидеть жители и гости Загреба.

Члены общества и их гости продолжили общение в непринуждённой обстановке ресторана «Матис», где им всегда рады. В сопровождении песен в исполнении Андрея Галицкого, к которому на сцене присоединились Гузель Абубекьярова и Нелея Мишич, гости до позднего вечера наслаждались музыкой, танцами и вкусными закусками.

IMG_6282.jpg
bottom of page